- Ne vždycky máme stejné názory. Některé věci nevnímáme. Ani nejde, aby byla trvalá souhra.
- Víra je dar. Chodit do kostela není povinnost, ale právo, výsada, abych živil svou víru. Při vstávání myslet na Pána Boha, že mě má rád, a před spánkem děkovat Pánu Bohu za celý den.
- Od Pána Boha chceme všechno, ale jít v neděli do kostela někdy bývá problém, a navíc bývá problém i jít ke zpovědi. Obojí je velmi důležité.
-mb-