-  Dnes je to o odpovědnosti. Na prvním místě má být Ježíš. My máme být v našem osobním životě odpovědní. Např. šlechta uvažovala na dlouhá desetiletí, i když se sami toho nedožili. Ale v naší společnosti, např. ve školství, se myslí jen v rámci volebního období.
-  Je třeba myslet i do budoucna. Aby toho naši potomci nemuseli litovat. Ale hlavně jde o můj vztah k Pánu Ježíši. Opakovaně si to uvědomovat. Být si vědomi toho, že Bůh mě miluje a chce pro mne to nejlepší. Vytvářet s Ježíšem jednotu. Mluví se mnou tak, že mě napadají různé věci. Tedy z Ducha svatého.
-mb-