Když padla Berlínská zeď, nastala euforie. Ale nikdo si nepředstavil, jaký problém nastane. Jiná výchova, jiné vzdělání. Východ a Západ. A kdyby nastalo spojení dnešní Korey, byl by také problém. A obrovský.

Mezi námi je to také. Prožívali jsme totalitu každý jinak. A mladí nevědí nic, ale my je ovlivňujeme.

Saduceové nevěřili ve zmrtvýchvstání, farizeové věřili. Co bude po smrti. Smrt je podobná jako zrození. Při narození je to bolest, pro dítě i pro matku. Se smrtí je to stejné. Zakládali jsme si na mnoha věcech. Máme zkušenosti s bolestí i s radostí. A my přicházíme ze života do smrti. Nevíme, jak a co tam bude. A navíc při smrti je bolest vztahová. Máme pocit obrovské ztráty. Po smrti to bude jiné. V nebi je všechno připravené. Mystici o tom mluví, ale nevíme. My ve své hlavě máme nebe nebo peklo nebo je to nic moc. A jde o to, s kým spolupracuji. Zda je to Bůh nebo obrovské výhody, které mi našeptává ďábel. S čím spolupracuji, s dobrem nebo se zlem? A mnozí ani netuší, že spolupracují se zlem. Bůh nás vede k tomu, abychom se naučili ovládat. Máme mnoho utrpení, a když přijde někdy radost, abych se mohl nadechnout.

Např. manžel mě štve, ale je třeba se usmířit. Protože s manželem je to špatné, ale bez něj by to bylo ještě horší.

Dnes se nemluví moc o utrpení, ale to není správné. Bez Pána Boha to nejde. Kdo vytrvá, bude spasen.