- Tato neděle nás má vyburcovat. Máme změnit své smýšlení. Je to těžké. Člověk to sám ani neumí zhodnotit, jak na tom je.
- V současné době jsou problémem mezilidské vztahy. Máme sociální sítě, ale neumíme spolu mluvit. Je třeba zjistit, kde máme rezervy. Někdo je spravedlivý a chce všechno dělat správně a ani netuší, že je ostatním protivný. Ale vedle spravedlnosti je láska. Je třeba se zamyslet nad tím, v čem se mám změnit.
- U nás ve farnosti to bývalo také, že lidi se stáhli do sebe a bavili se jen s někým. Je třeba vycházet naproti druhým a snažit se o navázání vztahů. Ale to chce námahu.
- Metanoia – proč se ke mně můj bližní tak špatně chová, proč, v čem je moje chyba?