- V současné době mluvit o rodině je katastrofa. Rodina je nejdůležitější. Muž má ženu tak milovat, že ona má potřebu ho poslouchat. Manželství je těžké, stejně jako celibát.
- Dnes mladí ani nevnímají, co slibují. Je důležité to dodržovat. Muži byli vychováváni k odpovědnosti. Dnes je to jinak. Žena je nejistá, muž neví. Muž a žena jsou si rovni, ale žena je znevýhodněná. Žena je omezena biologickými hodinami.
- Muž má být takový, aby ho děti mohly poslouchat, aby jim byl vzorem. Rodiče dělají chyby. Nemyslí perspektivně. Svatá rodina je nám příkladem. Svatý Josef se o Ježíše vzorně staral.
- Je třeba se modlit, aby Pán pomáhal. A On nám vždy pomůže. Vždycky.