- Beránek nahrazoval oběť Židů. Beránci se obětovali. Beránek Boží – to Bůh nám chce zprostředkovat Boží spásu. Bůh nám odpouští hříchy.
- Papež vybízí posluchače, aby říkali: „ Pane, chceš –li, odpusť mi hříchy. Pane, chceš – li, pomoz mi“.
- Bůh mě má rád, vždycky mě vyslechne a pomůže mi. Ale jen když je mi to k dobrému. Někdy nás zkouší, někdy nám nedá, co chceme, protože by nám to škodilo. Nevíme. Chceš – li…., to je důležité.
- Bůh chce, abychom byli tvořiví a abychom si uvědomovali, že nás má rád.