- Papež vyhlásil tuto neděli za Neděli Božího slova. My Bibli moc nečteme. Bibli je třeba vnímat. Je to oheň, který by měl rozzářit naše srdce. Do Bible je třeba se začíst, aby nás text oslovil. Boží slovo začíná být živé, když o tom medituji. Abychom se zamysleli. Bůh k nám promlouvá skrze slovo a eucharistií nás živí. Abychom měli sílu a Boží slovo dokázali uskutečňovat.
- Už v prvotní církvi bylo dohadování, kdo je hlavní. Pavel říká, že nejdůležitější je Ježíš Kristus. Ne se dohadovat, ale přijmout. Pokud máme víru, vše je jednoduché.
- V ekumenismu jde o to, abychom byli pokorní. Už jsme vykoupení. Vyprošujme si pokoru, abychom vnímali, co Bůh po mně chce, když čtu Písmo.