- Máme za sebou těžké období a ještě nekončí. Je to pro nás výchovné. Nezpochybňuji příkazy, které nám dala vláda. Uvnitř jsme ale byli vystrašení. Nejsme schopni se toho zbavit. Bojíme se o svůj život. Bojíme se, abychom neumřeli. Prožíváme to jako nevěřící. Slabě věřící vědí, že existuje Bůh. Silně věřící mají Boha ve svém srdci.
-  Bůh se projevuje jako Otec, který stvořil svět, Bůh se projevuje jako Syn, který nás vykoupil, a Bůh, který se projevuje jako síla, to je Duch Svatý, ale pořád je to jeden a tentýž Bůh. Je to tajemství, kterému věříme. Bůh je se mnou a já Ho mám vyzařovat. Lidé jsou ustrašení. Uvnitř. Proč?
- Máme se připravit na Seslání Ducha Svatého. Jsem si vědom, že mám Boha v sobě? To se musí přijmout. Tomu nepřijdu na kloub. To se musí přijmout vírou. Je třeba tomu věřit. Pak ze mne bude vycházet síla.
- Je třeba zharmonizovat svou vůli s vůlí Boží. Vůle Boží dává pokoj, radost. Pokud jsem naštvaný, smutný – to není od Boha, to je od ďábla.
- Vyprošovat si, ať vnímám, co Bůh ode mne chce a abych měl sílu to uskutečňovat. Bůh každého konkrétně miluje. Milovat znamená věrnost, kladný vnitřní vztah. Kdyby přišla doba diktátorů, mnoho lidí by šlo za nimi. Protože to je jednodušší. Je třeba nemyslet jen na sebe, ale i na ostatní. Je třeba se také starat o své staré, tak jako se starali naši předkové.
- Bez Boha je to špatné, s Bohem je vše úžasné.