- Ani apoštolové nerozuměli podobenstvím. Co je to pole v podobenství? To je naše srdce. Je třeba se naučit ovládat emoce, pocity. Pracovat na tom, abych se ovládal. Např. František Sáleský byl cholerik, ale v pozdějším věku byl vnímán jako trpělivý, mírný.
- Je to dlouhodobá záležitost. Abych se naučil rozlišovat dobré a špatné informace. Co je od Pána Boha a co je od zlého ducha. Toto rozlišování je třeba si vyprosit.
- Dále je třeba se učit soustředění, koncentraci. Jsme roztržití. Necháváme se rozhodit.
- Učit se připravit své srdce. Když přijdu do kostela, neřešit své aktuální problémy. Pak zjistím, že už to tak hrozné není.