- Jeden kněz má problémy s papežem, že vydává jen doporučení a ne příkazy. Papež ale nemůže přikazovat. Dnes lidé mnoho věcí rozvolňují. Mnohé věci už nejsou jednoznačně přijímané. Přestáváme mít respekt k učitelům, ke kněžím.
- Máme se učit odpouštět. Bůh nám všechno odpustí. Ale lidé mají představu, že nepotřebují odpuštění.
- My Češi nejsme žádná holubičí povaha. Donášíme na sebe, závidíme si, žárlíme na sebe atd. Je třeba odpouštět. Bez odpuštění může člověk až onemocnět. A týká se to každého člověka.
- V našem srdci musí převládat láska.