Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Historie a současnost cyklu kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Veřejné akce Veřejné akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Dnes končí doba vánoční. Každý má jiné zkušenosti s vírou. Každý to vnímá jinak. Nejlepší je, když člověk udělá zkušenost s Bohem. Vnímat znamení, která nám Bůh dává skrze denní události.
- Když se Ježíš narodil, jen Panna Maria věděla, že je to mimořádné. Když přišli pastýři a mudrci, uchovávala to Panna Maria ve svém srdci. Také nevěděla, co bude dál. Teprve ve 30 letech, když byl Ježíš dospělý, veřejně vystoupil. Přišel k Janu Křtiteli. Ježíš se také nechal pokřtít. A pak odejde do ústraní, na poušť, a 40 dní se připravuje. A pak byl pokoušen. Teprve potom začal Ježíš působit veřejně. A hlásal radostnou zvěst, tedy evangelium.
- Máme si také uvědomit svůj vlastní křest. Důsledkem jsou zvláštní duchovní dary a moc. A duchovní moc pokračuje v kněžství, kdy kněz proměňuje a odpouští. My pokřtění jsme nová stvoření. Máme dary, máme odpovědnost. Pokřtěný je napojený na Pána Boha. Biřmovaný má pak ještě větší duchovní moc. Jsou to dary, které máme rozvíjet. A je to velká zodpovědnost.
- Ďábel využívá našich slabostí, našich chtíčů. A my pak si neuvědomujeme, že máme hranice. A pak je chaos. A s tím je třeba něco dělat. Modlit se, žít křesťansky.
- Tedy uvědomit si svůj vlastní křest. A věřit tomu. Být napojen na Pána Boha. Bohatství je v srdci. Být opravdovým, upřímným křesťanem.
-mb-

 

 

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Nedělní deník paní Marie

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum