Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Historie a současnost cyklu kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Veřejné akce Veřejné akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Do kostela chodíme proto, abychom načerpali sílu a setkali se se svátostným Kristem.
- Prorok Izaiáš říká, že měl vidění Boží velebnosti. Měl hlásat prorocká slova, nakonec řekl.: „Zde jsem, mne pošli“. A to je výzva pro každého křesťana. Máme vydávat svědectví. Milost Boží je dar, který dostáváme. Nemáme se stydět za své náboženské projevy. Existuje svět neviditelný. Lidé bez víry se brání uvěřit tomu, co se nedá dokázat empiricky. Kdo udělá zkušenost s Bohem, že ho Bůh neopouští, ten víru neztratí. Pouze lidé povrchní ztrácejí víru. Máme zajet na hlubinu. Mít povědomí, že Bůh mě má rád. Vše je k našemu růstu. Měníme se jen tehdy, když přijde šok a my vyjedeme ze zajetých kolejí.
- Já se bráním konkrétním představám, jak to bude po smrti. Protože to bude jinak.
- Bůh mi dává milost, osvítí mě. Matka, která myslí jen na své děti, je také egoistická. Dítě je její součástí. Je třeba vnímat Boha, Jeho přítomnost, Jeho lásku. A to všechno zapadá do našeho života. Bůh dokáže i z těžkých věcí udělat něco dobrého.
- Začátečníci mají někdy problém chodit každou neděli do kostela. Nechtějí přijmout, že se něco musí. Je třeba rozlišovat, co slouží ke svobodě a co mě omezuje.
- Zajet na hlubinu znamená, že chci mít s Bohem upřímně a opravdově kontakt a to skrze modlitbu.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Nedělní deník paní Marie

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum