Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Historie a současnost cyklu kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Veřejné akce Veřejné akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Máme si uvědomit, že Ježíš je milovaný Syn Boha Otce a Toho máme poslouchat. Materialista může těžko věřit tomu, co je mimo naše chápání. To jsou zázraky. Kolik takových zázraků prožíváme! V autě při jízdě i jinde. Jsme všichni v Božích rukou. Život každého z nás je zázrak. Když něco špatného prožijeme, je to proto, abychom se změnili. Jinak se neměníme.
- Ježíš vzal 3 apoštoly na horu, aby se modlili a aby je utvrdil ve víře, než bude ukřižován. Ale když byl ukřižován, na nic si nevzpomínali. Až později.
- Věda dokáže překračovat Boží síly: umělá inteligence apod. A my nepřekročitelnou hranici překračujeme. Ale není to s Božím požehnáním.
- I mně, nám všem, se Ježíš zjevuje. Bereme to za samozřejmost, ale nic není samozřejmé. Že můžeme chodit, že se ráno probudíme.
- V 1. čtení chtěl Hospodin uzavřít smlouvu s Abrahámem. Bůh přišel jako dýmající pochodeň. A izraelský národ se stává národem vyvoleným. V židovských dějinách jsou problémy, ale přesto jsou národem vyvoleným. A my jsme se k nim přidali tím, že jsme přijali Ježíše Krista. A tím jsme také vyvolení. Jakmile uvěřím v lásku Ježíše Krista, tehdy se stávám vyvoleným. Bůh se vtělil skrze Pannu Marii a stal se člověkem a nakonec byl ukřižován. Je to Beránek Boží. Proto nemusíme dělat obřady, které dělali Židé. Už jsme vykoupeni.
- Vztah s Pánem Bohem je zázrak. Ale když porušuji vztah, je to problém. Při křtu jsme byli zasvěceni. A je třeba dodržovat smlouvu s Bohem. Pokud je špatná výchova, pak se dítě v 15 letech vymkne. A přece máme zkušenosti, že Bůh je se mnou. Že je to něco zvláštního v mém životě. Postní doba je o tom, abych si uvědomil svůj vztah s Pánem Bohem. Abych se zamyslel sám nad sebou. Máme žít v přítomnosti, ale my často žijeme v minulosti nebo v budoucnosti. A často míjíme přítomnost.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Nedělní deník paní Marie

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum