Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Historie a současnost cyklu kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Veřejné akce Veřejné akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Církev je také řád, také instituce. Brány pekelné ji nepřemohou.
- Svatý Pavel měl problémy s apoštoly, kteří to chtěli přesně tak, jak to bylo dřív. Ale pohané byli jiní: sexuální nevázanost apod. A nastaly problémy. Např. obřízka. Pod vlivem Ducha svatého se řeklo, že se pohané nemusí nechat obřezat. Pouze nejíst krev, varovat se smilstva. Smilstvo není jen ohledně sexu. Ale patří sem i kartářky, klanění se jiným bohům.
- Dnes se mnozí neumí ukáznit sexuálně. Na to je svátost smíření. Ale lidé se stydí z toho zpovídat. Je to i otázka alkoholu, drog. Tehdy šlo i o to nemít např. 2 ženy.
- Církev neustoupí ze svého učení. Ale určité věci se přizpůsobí době, ale ne podstatné věci.
- Např. potraty, homosexualita. To bylo vždycky. Ale když to narostlo do obrovských rozměrů, začala to církev řešit. Stejně tak gender. Bojuje se proti trestu smrti, ale potraty se nevnímají jako vražda.
- Věda je na určité úrovni, ale víra je něco jiného. Vést lidi k víře, to je těžké. Čím jsme vzdělanější, tím chceme přijít všemu na kloub.
- Bůh je nade vším. Bůh uvažuje jinak než my. Buďme pokorní, tj. že přijmeme, že Bůh dělá všechno po svém, jinak, než očekáváme.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Nedělní deník paní Marie

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum