Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Historie a současnost cyklu kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Veřejné akce Veřejné akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Dnes se jedná o modlitbu. Nedávno ve Francii a Itálii měli problém s Otčenášem, tak došlo k jazykové úpravě (neuveď nás v pokušení).
- Dar modlitby se má užívat. Nemáme odříkávat modlitbu bezmyšlenkovitě. Modlit se srdcem znamená, že si budu uvědomovat, co říkám. Vnímat, že Bůh je Otec, že mi všechno dává.
- V prvním čtení je smlouvání Abraháma, aby byli lidé s Lotem zachráněni. Člověk nemá přestat s modlitbou. Všechno chce svůj čas. I fyzické zranění. Když se modlíme na určitý úmysl, nedostaneme to hned, ale po čase. Chce to trpělivost. U Boha neexistuje čas, jak my si představujeme. Abych věřil, že budu vyslyšen. Abych myslel na to, co říkám v modlitbě.
- Modlíme se i tehdy, když nic neříkáme.
- Vědět, že Bůh je se mnou stále.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Nedělní deník paní Marie

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum