V neděli 17. května se opět uskutečnilo tradiční Starobohnické posvícení. Již poosmé se náměstí ve Starých Bohnicích proměnilo ve středověký jarmark spojený s bohatým doprovodným programem. Podívejte se na krátké video - posvícení v jedné minutě.

Možná se ptáte, proč slavíme posvícení v květnu a ne na podzim, jak to tak většinou bývá. Jak je v Bohnicích zvykem - máme na to papír.

Kostel svatého Petra a Pavla byl vysvěcen 30. května 1158. Autentika kostela (doklad o vykonaném svěcení) je zachována v originále, tvoří unikátní nejstarší dokument tohoto druhu v Archivu hlavního města Prahy a je prohlášena za kulturní památku. Letos jsme oslavili letos již 857. výročí vysvěcení. Program posvícení vytváří skupina dobrovolníků z naší farnosti, kteří bez nároku na honorář pomáhají a snaží se každý rok přijít s novým nápadem.  Letos se posvícení konalo ve středověkém duchu. Navzdory předpovědi nám přálo i počasí a tak se mohly uskutečnit všechny části programu. 

 

Kromě tradičního staročeského jarmarku mělo posvícení několik novinekStředověké tržiště na statku Vraných, kde byly ukázky historických řemesel pana Berky: caletník, písmák, kovář, svíčkař a další. Atmosféru na Statku Vraných krásně dokresloval písničkách Jarda Čížek hrou na loutnu. Nově byla také otevřena farní zahrada, kde byl program pro děti a „údolí klidu“ – zázemí pro maminky s malými dětmi. Rekordní byl také počet výher v tradiční posvícenské tombole – díky štědrým dárcům se sešlo rovných 400 cen. Nechyběly ani pohádky pro děti v podání Petra Bindera,

 

Jaký byl program posvícení?

Posvícení začalo v 11 slavnostní mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla a poté pokračoval program na starobohnickém náměstí a přilehlém okolí. Po slavnostním zahájení ve 13 hodin se uskutečnilo vystoupení školy irského tance Coiscéim a hudební skupiny Jauvajs. Následovala středověká část programu: historický průvod krále Vladislava II. a jeho dvora, vystoupení hudební skupiny Řemdih, souboru historického tance Regii Caroli regis a Anello, kejklíře Zdeňka Vlčka a spolku živé historie Doba Karlova. Poté následovala scénka ze života bohnického lidu, kterou si připravili bohničtí ochotníci převážně z řad farníků. Letos jsme se přenesli do 15. století a dozvěděli se podrobnosti z pohnutého života bohnického lapky Jindřicha Bojmičky. Po středověké části programu následovalo vystoupení unikátní skupiny Pražský ukulele band Praha a losování tomboly. Zlatým hřebem posvícení bylo vystoupení skupiny Spirituál Kvintet.

 

Děkujeme tímto za podporu Městské části Praha 8 - za zajištění technického zázemí, financování části programu a bez jejíž podpory by se posvícení nemohlo uskutečnit. Spolku Bohnice žijí, z.s. , za poskytnutí prostoru zahrady pro středověké tržiště. Velmi děkujeme i všem dárcům, kteří nás podpořili pomocí na webu startovac.cz. Vážíme si takové pomoci a zájmu veřejnosti. Z vybraných peněz jsme uspořádali středověké tržiště a středověkou část programu.

Máme velkou radost z toho, že se nám tradici posvícení podařilo udržet.

Podrobnosti o posvícení najdete na stránkách www.starebohnice.cz a facebooku www.facebook.com/starebohnice

 

Za realizační tým starobohnického posvícení 

Renata Molová