Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

karafiatPár dní po narozeninách našeho pana faráře, jakoby symbolicky, v těsném závěsu za ním, slaví narozeniny paní Marie Böhmová. Letos krásné - kulaté. Co jí přejeme? Aby byla stále pevnou oporou panu faráři, vytrvale a neúnavně připravovala lidi na křest a biřmování. Ještě dlouho se modlila za nás a naši farnost - prostě byla duchovnímu správci skromnou pravou rukou.

Napsal: Ondrej. M.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Letošní operaci "Až řeknu hody hody, tak se na ně vrhneme" lze opět pokládat za úspěšnou. Dámy a slečny byly omlazeny hned, jakmile překročily práh kostela zde připravenými koledníky P1070669všeho věku - nutno zmínit, že vzhledem k probíhajícímu Svatému roku milosrdenství šlehali velice ohleduplně. Vzduchem létaly nadšené (i lehce zděšené) výkřiky, pentličky, vajíčka, čokoládky, zdobené perníčky a voda z lahve rozlévaná na všechny v rámci česko - polské výměny tradic. Ani obyvatelky Kolpingova domu nezůstaly uchráněny nájezdu koledníků a tak si také mohly vyslechnout originální koledu z dílny Pavla Koženého a jeho potomků, ve které se dozvíme o pokynu via Sancta Sedes: "Letos šlehat jen hebce." Plné znění této koledy si budete moci přečíst, až její autoři dokončí své vítězné kolednické tažení. Několik fotografií si můžete prohlédnout zde. -dd-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Dopis paní Kalinové adresovaný mj. i naší farnosti:
Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem lidem a institucím, kteří mně a mému osmiletému synovi pomohli a stále pomáhají překonávat naši nelehkou životní situaci po požáru našeho bytu v Praze 8 Bohnicích.
Děkuji především starostovi MČ Prahy 8 panu Romanovi Petrusovi a další členům vedení, včetně paní místostarostky Aleny Borhyové, za rychlé zorganizování sbírky věcných darů v KD Krakov a za zřízení účtu pro veřejnou finanční sbírku. Dále bych ráda poděkovala pracovnicím Oddělení sociální intervence a prevence Odboru sociálních věcí vedeného paní Alenou Bicanovou, která mi věnovala mnoho času a vlídné podpory při zařizování všech potřebných záležitostí. Také velmi děkuji vedoucí Oddělení hmotné nouze paní Kateřině Urbanové za pomoc při vyřízení a poskytnutí finanční pomoci. Praze 8 jsem velmi vděčná za okamžité poskytnutí náhradního ubytování, kde ode dne požáru mohu se synem bydlet do doby přidělení azylového bytu. Dále mé vřelé poděkování patří všem lidem z ŘK farnosti Bohnice, kteří mi potřebné věci a též dárky pro potěchu ducha přinášeli okamžitě po vyhlášení sbírky.

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Letošní narozeniny našeho pana faráře Pavla Klimoviče vycházejí na Velký pátek. Stává se to jednou asi za 11 roků. I když Velký pátek je Velký pátek a má jistojistě přednost, nenecháme narozeniny našeho kněze bez povšimnutí.
Přejeme mu mnoho sil a požehnání pro jeho farářskou službu v naší farnosti i do dalších let zdraví, štěstí a posilu pro kříže každodenních starostí a utrpení.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Naše farnost se může pochlubit skvěle zásobenou farní knihovnou. Je v ní několik tisíc titulů všeho druhu a každý, kdo má rád čtení klasické knihy, si v knihovně najde tu svoji. O knihovnu se starají s láskou naši farníci, MUDr. Slavoj Brichcín a Hana Smolíková. Knihovna je otevřena každou neděli od 10:00 do 12:00.
Z nejnovějších knih v knihovně vybíráme "Listy z Kostnice" od Jana Husa nebo knihu Miloše Doležala "Vrátíme se do otcovské náruče", což jsou tři kázání otce Toufara. V knihovně najdete i publikace nakladatelství Reader´s Digest a další stovky zajímavých knih. 
V knihovně je k dispozici také internet - proto neváhejte a zajděte se do knihovny podívat. Pak rovnou můžete pokračovat do farního centra na kávu.

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.