- První hřích – to je Adam a Eva. Svatý Pavel pak vysvětluje, že Ježíš přišel na svět proto, aby nás vykoupil právě z hříchů.
- Často nevíme, co se nás týká. Že jsme problémem pro druhé lidi. Máme se zkoumat. A máme svátost smíření. Potřebujeme magisterium. Jak se na vše dívá Církev. Jinak z Bible je možné odvodit různé hereze. Teď je nová „církev“ v Koreji, která staví na Zjevení svatého Jana. Církev je postavená na papeži, biskupech a kněžích. Tak to Pán Ježíš ustanovil. Vše vzniklo pod vedením Ducha svatého.
- Dále jsou zde svátosti, např. zpověď. Máme se vyznávat. Je to o pokoře. Je třeba se vyznat knězi. Pokud nechodíme ke zpovědi, je to špatné.
- Rozlišovat mezi pokušením a zkouškou. Když jsme pokoušeni, je to od ďábla. Zkoušku dopouští Bůh k našemu dobru. Pokušení se přemáhá radikálním NE.